Wat is één BIG registratie? (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport)

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep. Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken kunnen constateren dat de zorgverleners in het register bevoegd zijn. Door de vijfjaarlijkse herregistratie wordt deze bevoegdheid gewaarborgd. Zo blijft het register actueel. Zorgverleners met een registratie in een wettelijk erkend specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-register. De reden hiervoor is dat de eisen die gesteld worden aan registratie in het specialistenregister hoger zijn dan registratie voor het basisberoep.

Het BIG-inschrijfnummer dat aan iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer.

Een aantal paramedische beroepen valt onder artikel 34 van de wet BIG. Deze beroepen zijn privaatrechtelijk geregistreerd door de Stichting KwaliteitsRegister Paramedische Beroepen.

Beoefenaars van alternatieve geneeswijzen worden uitsluitend in het BIG-register geregistreerd wanneer zij tevens een van bovengenoemde beroepen uitoefenen. (Bron. Wikipedia)

Als BIG geregistreerde ben je o.a. bevoegd hoge concentratie tand-peroxide te gebruiken. 
Echter gebruiken wij deze NIET. Wij werken op basis van non peroxide.

Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op onbevoegd uitoefening van de geneeskunde zoals dat in de Wet Uitoefening Geneeskunst van Thorbecke (1865) was vastgelegd komen te vervallen. Alle niet-artsen functioneerden toen in de zorg volgens de 'verlengde-arm-constructie', waarbij handelingen door niet-artsen werden gezien als uitgevoerd door de 'verlengde arm' van de arts. Met de wet BIG hebben alle zorgverleners een eigen verantwoordelijkheid gekregen in de zorgverlening. Ook heeft de wet de mogelijkheden voor mantelzorgers vergroot.

De beroepen die geregeld zijn in artikel 3 van de wet BIG, dit zijn onder andere de artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, kennen een verplichte registratie met periodieke herregistratie, een wettelijk tuchtrecht en hebben een beschermde beroepstitel. De voorheen paramedische beroepen die nu zijn geregeld in artikel 34 van de wet BIG kennen geen verplichte registratie en kennen geen wettelijk geregeld tuchtrecht. Zij hebben een opleidingstitel. (Bron. Wikipedia)

Is BIG registratie noodzakelijk om ''tandenbleker'' te worden? 
Nee, als jij tanden bleekt op basis van non-peroxide is een BIG registratie volgens de wet zeker niet noodzakelijk. Wel zullen klanten sneller kiezen voor een afgestudeerde tanden-bleker, dan een niet afgestudeerde tanden-bleker. Wanneer jij tanden wilt bleken op basis van peroxide (Hoger dan 0,03%) is een BIG registratie wel verplicht.

Mogen jullie ook peroxide gebruiken? 
Ja, wij mogen peroxide gebruiken, mits de locatie aan de voorwaarde's voldoet. Echter bleken wij normaliter met 0,0 % peroxide, en in overleg met de consument maximaal met 0,03% peroxide. Deze hoeveelheden zijn niet schadelijk. In principe mogen wij bleken tot 6% peroxide.

Is bij jullie iedereen BIG Geregistreerd ? 
Nee, als je in deze branche BIG geregistreerd wilt zijn, moet je jezelf laten specialiseren tot tandarts. Wij werken voornamelijk met mondhygiënisten, of leerlingen in de mondzorg. 

Wat betekent een BIG-registratie voor u als zorgverlener?

  • U mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren;
  • Artsen, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren;
  • U kunt met een buitenlands diploma aan de slag in Nederland;
  • U kunt een opleiding tot specialist volgen;
  • U valt onder het tuchtrecht.